Cukrovarnický průmysl v šedesátých letech podplatil vědce, aby snížili význam spojení mezi cukrem a srdečními chorobami a za hlavního viníka srdečních onemocnění označili nasycený tuk. To ukazují nově zveřejněné historické dokumenty.

Nově objevené interní dokumenty z cukrovarnického průmyslu naznačují, že pět desetiletí výzkumu o vlivu jídla na srdeční choroby, včetně spousty dnešních stravovacích doporučení, mohlo být velkou měrou utvářeno právě cukrovarnickým průmyslem.

cukrová lobby

Placené výzkumy

Dokumenty ukazují, že obchodní skupina zvaná Sugar Research Foundation, dnes Sugar Association zaplatila třem harvardským vědcům částku odpovídající dnešním 50 000 dolarům, aby v roce 1967 zveřejnili posudky studií týkajících se cukru, tuku a srdečních chorob. Tyto studie byly vybrány „cukrovou lobby“ a výsledný článek minimalizoval spojení mezi cukrem a srdečními chorobami a místo toho obrátil pozornost na nasycený tuk.

Minulý rok New York Times odhalil, že společnost Coca-Cola, největší světový výrobce slazených nápojů, poskytovala miliony dolarů jako podporu vědcům, kteří byli ochotní snížit význam sladkých nápojů ve vztahu k obezitě. Letos v červnu zase vyšel článek, podle kterého výrobci sladkostí finančně podporovali studie, které tvrdily, že děti, které jedí sladkosti, váží méně, než děti, které sladkosti nejedí.

Harvardští vědci, ani jejich protějšky v cukrovarnické společnosti již nežijí. Jedním z vědců byl D. Mark Hegsted, který byl vedoucím oddělení výživy na ministerstvu zemědělství Spojených států, kde v roce 1977 pomáhal navrhnout předchůdce vládní směrnice pro výživu. Dalším vědcem byl Dr. Frederick J. Stare, předseda harvardského oddělení pro výživu.

 cukrová lobby

Hříchy minulosti

V reakci na článek uvedla Sugar Association, že posudek studií byl zveřejněn v době, kdy nebylo běžné, aby studie uváděly, kým jsou financovány. Odvětví prý mělo dbát na větší transparentnost ve všech svých výzkumných aktivitách. Asociace nicméně trvá na tom, že i studie financované průmyslem hrají velkou roli ve vědeckých debatách, a tvrdí, že desetiletí výzkumu ukázala, že cukr nemá unikátní vliv na vznik srdečních chorob.

Tato odhalení jsou důležitá, protože debata o škodlivých účincích cukru a nasyceného tuku pokračuje do dnes. Po několik desetiletí bylo Američanům doporučováno omezit svůj příjem tuku. Z tohoto důvodu spousta lidí začalo konzumovat potraviny s nízkým obsahem tuku a vysokým obsahem cukru, což podle některých expertů přispělo k dnešní epidemii obezity.

Posudky studií, zejména pokud jsou zveřejněny ve významných lékařských časopisech, často utvářejí vědeckou diskuzi. Dr. Hegsted použil svůj výzkum, aby ovlivnil oficiální stravovací doporučení, která zdůrazňovala tuk jako hlavní příčinu srdečních chorob a cukr označovala jen za prázdné kalorie, které mohou ničit zuby. Dnes varování před nasycenými tuky stále zůstává jedním z hlavních stravovacích doporučení, ačkoliv v posledních letech několik amerických i mezinárodních organizací začalo také varovat před tím, že příliš mnoho přidaného cukru může zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění.

cukrová lobby

Financování výzkumů

Odborníci říkají, že zveřejněné dokumenty jsou dalším důkazem, proč by výzkum měl být financován z veřejných zdrojů. Vědci měli údajně málo informací, aby dokázali ohodnotit zdravotní rizika cukru a tuku.  Díky informacím, které máme dnes, se nám podařilo dokázat, že rafinované uhlohydráty a především cukrem slazené limonády jsou rizikovým faktorem vzniku srdečně cévních onemocnění, ale že tuk je také velmi důležitý.

Dokumenty ukazují, jak v roce 1964 zástupce cukrovarnického průmyslu, John Hickinson, s ostatními zástupci v oboru probíral plán, jak ovlivnit názor veřejnosti pomocí vlastního výzkumu a informací a legislativních programů.

V té době studie začaly poukazovat na vztah mezi nadměrnou konzumací cukru a vysokou mírou srdečních chorob. Ve stejnou dobu jiní vědci zkoumali teorii, že největším rizikem srdečních chorob je nasycený tuk a cholesterol. Hickinson navrhnul oponovat alarmujícím informacím o zdravotních rizicích cukru pomocí výzkumu financovaného cukrovarnickým průmyslem. Za tímto účelem kontaktoval vědce, kteří měli tyto informace popřít. Zaplatil jim 6 500 dolarů, což odpovídá dnešním 50 000 dolarům. Vědci odpověděli, že si jsou vědomi jeho zvláštního zájmu a že se věci ujmou, jak nejlépe budou umět.

Své výsledky průběžně s Hickinsonem konzultovali a označovali důkazy v neprospěch cukru za slabé a zdůrazňovali roli tuku. Po zveřejnění posudku skončila diskuse o vlivu cukru na srdeční choroby a naopak se rozhořela debata o škodlivost tuku, která měla za následek vznik dnešní preference stravy s nízkým obsahem tuku, ale vysokým obsahem cukru.

 

Převzato z New York Times.

Komentáře

Komentáře