Je super být šťastný v práci, ale co mimo ni?

Většinu našeho dospělého života strávíme pracováním… až polovina Američanů pokračují v práci i přesto, že jim je například 65 let. Podle výzkumu Gallup z roku 2015 pracují zaměstnanci na plný úvazek v průměru 47 hodin týdně. Mnozí z nás staví důležitost pracovní role nad rámec výdělečné činnosti a očekávají, že naše kariéra poskytne příležitosti pro osobní růst a naplnění. Celou situaci vnímají tak, že jejich pracovní místo jim poskytne nejen výplatu, ale i další lidské potřeby, jako učení, komunikaci nebo smysl pro účel. Být šťastný v práci, tak i mimo ni je celkem náročné.

My chceme ale vědět, co konkrétně dělá lidi v práci šťastnými. Je to spravedlivé odměňování? Jasná kariéra? Příležitosti k učení? Práce se skvělým šéfem? Pracovat v organizaci s jasným smyslem pro účel?
Tohle jsou důležité věci pro lidi, kteří hledají práci.

Měla bych pracovat ve společnosti A, kde je dobrý plat, ale horší dojíždění a šéf nebo ve společnosti B, kde budu mít na starost velmi důležitou práci, super kolektiv, ale neplatí moc dobře?

Analyzovali jsme data z aplikace Happify. Uživatelé se zabývají různými činnostmi v odlišných oblastech chování, včetně cvičení vděčnosti, v nichž jsou požádáni, aby psali o věcech, které oceňují a hodnotí ve svém životě. Na základě zkušenosti bylo prokázáno, že taková cvičení zvyšují blahobyt tím, že lidem umožňují rozpoznat dobré věci v jejich životě. Tým vědců analyzoval anonymní údaje, aby odhalil nedosažitelné míry spokojenosti s prací.

Uživatelům byla položena otázka „Popište tři věci, které se dnes nebo včera staly a které ve vás vyvolaly vděčnost“. Cílem bylo, aby se lidé dostali k věcem, které každodenně oceňují a každý den si jimi procházejí. Dohromady jsme získali 14 věcí, které se nějakým způsobem týkaly práce nebo jsou s prací spojeny. Hlavním tématem byla všeobecná pracovní spokojenost, dojíždění a pracovní přestávky, vzájemná pozitivní interakce, volný čas, dosažení vysoké pracovní pozice, výhod a příležitosti k získání nové pracovní pozice nebo povýšení.

Youtuberka Gabrielle Clement radí, jak být šťastný.

Podívejte se na její youtube kanál pro další zajímavá videa.
–> Youtube kanál Gabrielle Clement

Zaznamenali jsme, že celková spokojenost s pracovním nasazením se zobrazuje na ose ve tvaru písmena U. V mládí je vysoká, nízká ve čtyřicátých a padesátých letech a poté se zase vrací nahoru v době důchodu. Zkrátka fáze kariéry se odvíjí od věku.

Kolem věku 25-34 let je hodnota vděčnosti na vrcholu co do pracovních vztahů a vnějších pracovních podmínek jako je dojíždění, volný čas nebo přestávky.

Ve věku 35-44 let jsme zaznamenali pokles vděčnosti hned v několika oblastech, zejména v rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, dále plat a volný čas. Pravděpodobně je to proto, že lidé kolem tohoto věku jsou obklopeni zodpovědností a výdaji a proto se necítí velmi vděční.

Na počátku své kariéry lidé ocení práci, která přinese budoucí výhody. Ve středním věku dochází k výraznému zhoršení z důvodu vyvážení práce a soukromého života. Jak ale člověk stárne, začíná být více spokojen s jeho současnou prací a má také více zdrojů k dosažení osobních aspirací.

Co z toho vyplývá? Spokojenost v práci je ovlivněna mnoha faktory, jako jsou benefity, plat, vztahy nebo dopravní spojení. Co je ale důležité bez ohledu na okolnosti:

  • Mít život i mimo práci
  • Mít peníze a moct si ho dovolit

Pokud máte práci, která vám nadělí oboje, můžete být šťastnější, než si myslíte.

Podívejte se na náš článek pro další tipy, jak být šťastný v práci.