Dobří rodiče dělají vše pro to, aby své dítě chránili před problémy, poskytli mu dobré vzdělání a vychovali z něj zdatného jedince. Přestože neexistuje přesný recept na to, jak z dítěte vychovat úspěšného jedince, psychologové zjistili, jaké faktory mají vliv na úspěch našich dětí. A většinu z nich mají v rukou rodiče.

Je dokázáno, že rodiče úspěšných dětí mají těchto 13 věcí společných:

1. Nechávají své děti dělat domácí práce.

“Když děti neumývají nádobí, znamená to, že to za ně někdo udělá”, pronesla během svého známého proslovu pro TED Julie Lythcott-Haims, bývalá děkanka na Stanfordu a autorka knížky “Jak vychovat dospělého”.

“Tím, že se snažíme naše děti ušetřit nepříjemné práce, jim zaděláváme na budoucí problémy. Nenaučí se totiž, že práci je třeba udělat a že každý z nás by měl přispívat svou prací ke zlepšení celku.” Děti, které odmalička pomáhají v domácnosti, se lépe zapojují do pracovních kolektivů, jsou víc empatické a jsou schopné řešit samostatně úkoly.

2. Učí své děti sociálním dovednostem.

Rodiče úspěšných dětí je odmalička učí sociálním dovednostem. Vědci z Pennsylvania State University sledovali víc jak 700 dětí od předškolního věku do 25 let a zjistili, že děti, které měli díky rodičům dobré sociální dovednosti už v období školky, mají v dospělosti větší pravděpodonost uspět.

“Rozvíjet u dětí sociální a emoční dovednosti je jednou z nejdůležitějších věcí, která má vliv na jejich spokojený život”, říká Kristin Schubert, ředitelka organizace Robert Wood Johnson Foundation, která financovala výzkum. “Už v útlém věku se začíná ukazovat, jestli se dítě dostane na vysokou nebo do vězení, jestli bude mít dobrou práci nebo bude závislé na drogách.

jak vychovat dite

3. Mají vysoké nároky.

Nároky, jaké mají rodiče na své děti, mají vliv na jejich úspěch. Pokud vidí budoucnost svého dítěte na vysoké, snaží se ho celý život na tuto cestu připravovat. Děti si pak tento způsob uvažování sami přisvojí a jít na vysokou jim potom připadá jako samozřejmost.

4. Mají mezi sebou sami dobrý vztah.

Dětem z nefunkčních rodin, ať už jsou rodiče rozvedení ve zlém nebo se neustále dohadují, se většinou v dospělosti daří hůře než těm, které pochází z harmonických rodin. Vědci také dokázali, že pokud mezi sebou mají rodiče špatný vztah, je pro dítě lepší, když se stýká pouze s jedním z nich a netráví život v konfliktním prostředí.

5. Dosáhli vyššího vzdělání.

Vzdělání rodičů má velký vliv na to, jakým způsobem své děti vychovávají a vedou. Vědecký průzkum zahrnující 14 000 dětí, které chodily do školky mezi lety 1998 a 2007, dokázal, že děti narozené náctiletým matkám mají menší pravděpodobnost, že dokončí střední a půjdou na vysokou.

6. Učí se s dětmi odmalička matematiku.

Podle vědeckého výzkumu zahrnujícího 35 000 předškoláků z USA, Kanady a Velké Británie, má na úspěch dětí vliv také to, jestli se s nimi od útlého věku učíme matematiku. V pozdějším věku lépe zvládají počty a čtení.

7. Vytváří si s dětmi pevný vztah.

V roce 2014 proběhla studie na 243 lidech narozených v chudobě, která zjistila, že děti, o které rodiče během prvních tří let pilně pečovali, jsou nejen lepší ve škole, ale také si budují kvalitnější vztahy. 

jak vychovat uspesne dite 1

8. Méně se stresují.

Je dokázáno, že stres se přenáší mezi lidmi. Vystresovaní rodiče tedy mohou svou špatnou náladu a stres přenášet na své děti a ty pak podávají horší výkony.

9. I když se dítěti něco nepodaří, dokážou ocenit alespoň jeho snahu.

Když se dítěti něco nepodaří, není dobré mu říkat, že je hloupé. Místo toho se ho raději snažte přesvědčit o tom, že na to má a musí se jen víc snažit. Pokud budete svému dítěti opakovat, že je hloupé, začne si to samo o sobě myslet a bude mít pocit, že snažením stejně ničeho nedosáhne.

10. Mámy pracují.

Podle výzkumu Harvard Business School děti pozitivně ovlivňuje, když jejich matka pracuje mimo domov. Studie dokázala, že děti pracujících matek vydrží déle studovat, pracují častěji v manažerských pozicích a vydělávají více peněz – o 23% více než ti, které vychovávala nepracující matka.

šestihodinová pracovní doba

11. Mají vyšší společenské postavení.

Rozdíly mezi lidmi se neustále prohlubují. Na děti má velký vliv i společenské postavení jeho rodičů. Pokud dítě pochází z vyšší třídy, má lepší předpoklady pro úspěšný studijní a profesní život.

12: Mají přirozenou autoritu. Nechovají se ani autoritářsky ani příliš liberálně.

Podle University of California at Berkeley existují tři druhy výchovy: 

  • liberální výchova: rodiče se snaží své dítě netrestat a téměř vše mu dovolí
  • autoritářská výchova: rodiče se snaží vydobýt si autoritu, mít dítě pod kontrolou a utvářet si ho podle obrazu svého
  • autoritativní výchova: rodiče se snaží dítě nasměrovat do života s rozumem

Autoritativní výchova je ideální, rodiče mají u dětí přirozenou autoritu a respekt, ale nesnaží se je neustále do něčeho tlačit.

13: Učí děti, jak u něčeho setrvat a jít si za svým.

Rodiče by měli své děti učit představivosti a vést je k tomu, aby uměly u věcí setrvat a jít si za svými budoucími cíly.

Komentáře

Komentáře