Často slýchám, že dnešnímu světu, firmám a obchodu vládnou lidé, kteří se nebojí prosadit svůj názor, jsou cílevědomí a velice otevření vůči ostatním. Samozřejmě to není pravda, protože některé pozice, důležité a dobře placení, jsou mnohem vhodnější pro stydlivé lidi, kteří preferují zabývat se právě svou prací před šplháním po sociálním žebříčku. Jaké tedy jsou ty nejlépe placené profese pro stydlivé lidi?

Vědci zabývající se molekulární biologií a cytologií

nejlépe placené profese

Zdroj: Unsplash

A v České republice lze v daném oboru najít četné uplatnění, zejména na vědeckých institutech působících při univerzitách apod.

Správci sítí a počítačových systémů

Instalují, nastavují a poskytují podporu v rámci místní sítě organizace, nebo sítě pro větší oblast, nebo pro internetového poskytovatele služeb.

Biochemici a biofyzici

Studují chemické složení nebo fyzikální principy živých buněk a organismů, jejich elektrickou a mechanickou energii a další jevy.

Inženýři palivových článků

Navrhují, vyhodnocují, upravují nebo konstuují součástky pro palivové články.

Weboví správci

nejlépe placené profese

Zdroj: Unsplash

Weboví správci se starají o návrh, vývoj a správu webových stránek. Ověřují a zajišťují kvalitu webových stránek a aplikací.
Inženýři biomedicíny

Také patří mezi nejlépe placené profese. Aplikují znalosti inženýrství, biologie a biomechanických principů na vytváření, vývoj a hodnocení biologických a zdravotních systémů a produktů, jako jsou např. umělé orgány a protézy.

Architekti databázových systémů

Navrhují strategie pro databázové systémy podniků a nastavují standardy pro jednotlivé operace, programování a zabezpečení.

Přírodovědci s výjimkou hydrologů a zeměpisců

Studují složení, strukturu a další fyzické aspekty Země. Mohou využívat znalosti z geologie, fyziky i matematiky pro zkoumání ropy, plynu, minerálů nebo podzemních vod; nebo pro nakládání s odpady, rekultivaci půdy a dalších problémů životního prostředí.
Vědci zkoumající materiály

Materiáloví vědci zkoumají studují struktury a chemické vlastnosti různých přírodních, syntetických nebo složených materiálů včetně kovů, slitiny, gumy, keramiky, polovodičů, polymerů a skla.

Materiáloví inženýři

Hodnotí vlastnosti materiálů a vyvíjejí stroje a procesy pro výrobu materiálů pro použití v produktech, které musí splnit speciální konstrukční a výkonnostní požadavky. Zkoumají nová použití již známých materiálů.

Letečtí dispečeři

nejlépe placené profese

Zdroj: Unsplash

Řídí pohyb letadel a předchází tak jejich srážkám, ať už na zemi nebo ve vzduchu. Řídící leteckých provozů patří mezi suverénně nejlépe placené profese v ČR.

Piloti

nejlépe placené profese

Zdroj: Unsplash

Řídí letadla 🙂
Mechatronici

Zkoumají, navrhují, vyvíjejí nebo testují automatizaci, inteligentní systémy, chytré přístroje nebo řízení průmyslových systémů.

Inženýři nanotechnologie

Navrhují, vyvíjejí nebo dohlížejí na výrobu materiálů, zařízení nebo systémů s unikátním molekulárním a makromolekulárním složením, aplikují principy nanotechnologie a elektrického, chemického a biologického inženýrství.

Pojistní matematici

Analyzují statistická data jako jsou úmrtnost, nehodovost, nemocnost, invalidita, doba odchodu do důchodu a na jejich základě vytváří tabulky pravděpodobnosti za účelem předpovězení rizika a schopnosti plateb budoucích benefitů.

Inženýři mikrotechnologie

Zkoumají, navrhují, vytvářejí nebo testují MikroElektroMechanické Systémy (MEMS) a zařízení.

Inženýři fotoniky

Navrhují technologie zaměřené na světělné informace a světelnou energii, jako jsou laserové nebo optické technologie.

Vývojáři softwarových aplikací

Vyvíjejí, vytvářejí a upravují základní počítačový software nebo specializované programy.
Ekonomové

Provádějí výzkum, připravují reporty, nebo vytvářejí plány pro řešení ekonomických problémů spojených s výrobou a distribucí zboží a služeb nebo s monetární a fiskální politikou.

Ekonomové životního prostředí

Provádějí ekonomickou analýzu spojenou s ochranou životního prostředí a využitím přírodních zdrojů, jako jsou voda, vzduch, půda a obnovitelné zdroje energie.

Astronomové

Pozorují, zkoumají a interpretují astronomické jevy, aby zvýšili obecnou znalost, nebo aplikují dané informace na konkrétní problémy.

Matematici

Provádějí výzkum v základní matematice nebo aplikují metody matematiky na vědu, management a další obory.

Fyzici

Fyzici provádějí výzkum fyzických jevů, vytvářejí teorie na základě pozorování a pokusů a navrhují metody pro uplatnění fyzikálních zákonů a teorií.
Hardware inženýři

Zkoumají, navrhují, vytvářejí a testují počítačové nebo s počítači spojené zařízení pro obchodní, průmyslové, armádní nebo vědecké využití.

Specialisté vodních staveb

Navrhují a implementují programy a strategie spojené s problematikou vodních zdrojů, jako jsou dodávka, kvalita a dodržování stanovených předpisů.

Napadají vás ještě nějaké nejlépe placené profese pro stydlíny?

Dejte nám vědět v komentářích.