Přemýšlíte nad půjčkou a hledáte tu nejlevnější možnou variantu? Možná už jste se setkali s nabídkami na bezúročný úvěr. Úrok nula procent. To zní víc než dobře. Jenže: vnímáte slovo „bezúročný“ stejně, jak ho inzeruje poskytovatel? Zdaleka totiž nemusí být myšleno jako „bez navýšení“ nebo „zdarma“! Co je vlastně bezúročná půjčka a na co si při jejím výběru dávat největší pozor?

Co je cena půjčky? Tvořit ji mohou dvě složky

Cenu úvěru platíme za fakt, že nám někdo svěřil své peníze. A že nám je ponechal k užívání na předem dohodnutou dobu. Cena půjčky nemá jen jedinou podobu. Každý poskytovatel si ji nastavuje podle sebe. Dle svých možností, své obchodní politiky a také podle podstupované míry úvěrového rizika. Obecně se dá cena půjčky rozdělit na dvě základní složky:

  • úrok – za poskytnuté peníze, úrok je cenou peněz
  • poplatek (poplatky) – za službu (služby) spojené s poskytnutím peněz a jejich splácením. Poplatek je tu cenou práce, kterou má poskytovatel úvěru s administrací půjčky po celou dobu jejího trbání.

Bezúročná půjčka může mít spoustu poplatků

Cena půjčky je tvořena úrokem a poplatky. Takže i když je inzerován úrok ve výši 0 %, ještě vůbec nemusí jít o zdarma půjčku. Vázat se k ní totiž mohou (i vysoké) poplatky, jak ukazuje nezávislé srovnání bezúročných půjček. Ve srovnávači se můžete přesvědčit, že i za bezúročný úvěr si poskytovatel může nechat zaplatit. Na druhou stranu: opravdu zdarma poskytované půjčky se mezi těmi bezúročnými dají také nalézt.

Vždycky sledujte celou cenu půjčky, ne pouze jednu její složku

Zákon o spotřebitelském úvěru dává všem poskytovatelům spotřebitelského úvěru za povinnost, aby klienty informovali o kompletní ceně půjčky. Ustanovení najdeme v § 106, odstavci 1, písmenech f) a g). V nabídce půjčky, ale i v uzavírané smlouvě musejí být uvedeny tyto cenové náležitosti:

  • zápůjční úroková sazba – u bezúročných půjček bude 0 %
  • roční procentní sazba nákladů (zkratka RPSN) – součet úroků a poplatků za půjčku, jinými slovy celková cena úvěru. U Opravdu zdarma půjček bude 0 %, u všech ostatních je vyšší než nula
  • celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit – aneb přeplatek na půjčce. U zdarma půjček bude celková částka splatná spotřebitelem stejně vysoká jako samotná půjčka. U všech ostatních bude vyšší než vypůjčená částka.

Jak poznat cenu půjčky na první pohled?

Opravdovou cenu úvěru můžete snadno a rychle odhalit tak, že „omrknete“ její RPSN. Kde je nulové, tam se opravdu jedná o půjčku zdarma. Potvrdit by vám to měla i celková částka splatná spotřebitelem. Ta totiž bude stejná jako objem půjčovaných financí. 

Jakmile u RPSN najdete vyšší číslo než nulu, bude s bezúročnou půjčkou spojen nějaký poplatek. Proto až budete vybírat třeba půjčku na základní vybavení do vašeho prvního bytu, nesledujte úroky. Dívejte se na RPSN. A v úvěrové kalkulačce také na celkovou splatnou částku. 

Proč se poskytují půjčky zdarma, když se na nich nedá vydělat?

Zdarma úvěry jsou nejčastěji poskytovány nebankovními společnostmi. Vždycky v nižších částkách a na velmi krátkou dobu splatnosti: do jednoho měsíce, někde dokonce jen do dvou týdnů. Jde o marketingový tah, kdy úvěrové společnosti chtějí nalákat nové klienty a ukázat jim, že jsou spolehlivým poskytovatelem půjček a že opravdu dodrží, co ve smlouvě slibují. Spokojený klient se s velkou pravděpodobností vrátí, tentokrát už pro placenou půjčku.

Zdarma půjčování není cizí ani bankám. Kdo má kreditní kartu a využívá ji, ten ví, že pokud na kartu vrátí peníze například do 20. dne v měsíci, měl je od banky vypůjčené zadarmo. Nesmí ale stanovené datum přetáhnout. Následoval by vysoký úrok účtovaný dokonce i zpětně. A že je mezi klienty hodně zapomnětlivců, jistě netřeba zdůrazňovat. Banka také inkasuje poplatky od obchodníků za přijaté platby kartou. Rozhodně tedy netrpí nedostatkem, ani když půjčí peníze z kreditní karty na pár dní zadarmo.