V posledních výzkumech vědci zjistili, že jsou to právě mateřské geny, které ovlivňují inteligenci děti. Geny otců na to, jak jsou děti chytré, údajně nemají téměř žádný vliv. Proč děti dědí inteligenci po matce a ne po otci?

 

Vědci zjistili, že inteligence se přenáší chromozomem X. Toho mají ženy dvakrát tolik než muži, tedy dva. Vědci navíc tvrdí, že geny pro přenos pokročilých kognitivních funkcí mohou být vypnuty. Existuje totiž kategorie tzv. „podmíněných genů“. Tyto geny v některých případech fungují jen, jsou-li od matky, nebo od otce v případech jiných. Ukázalo se, že inteligence je právě jedním z těchto podmíněných genů, který, aby byl aktivní, musí pocházet od matky.


Díky komu máme větší hlavu a mozek?

dědí inteligenci
Foto: pexels

Test, jestli lidé dělí inteligenci po matce, nebo po otci, nejdříve vědci zkoušeli na myších. Myšky, které dostaly dávku ženských genů, měly větší hlavu i mozek, zatímco ty s mužským genem měly menší mozek i hlavu. Dále vědci zkoumali, které mozkové buňky určené pro různé kognitivní funkce od schopnosti jíst až po paměť, jsou pod kontrolou mužských nebo ženských genů.

Geny otců se projevovaly zejména v části limbického systému, která souvisí se sexuální aktivitou, se schopností jíst a také s agresí. V mozkové kůře, tedy tam, kde se odehrává většina kognitivních funkcí, jako je přemýšlení, plánování a řeč, vědci nenašli žádné geny po otcích. Dobře, to máme myši.


A co lidé? Dědí inteligenci po matce, nebo po otci?

Výzkum na myších následně vědci pochopitelně podpořili i průzkumem mezi lidmi. Od roku 1994 se každoročně dotazovali 12 686 lidí ve věku 14 až 22 let. Do úvahy vzali také faktory jako vzdělání účastníků, rasu a postavení ve společnosti. Výsledky dotazování potvrdily výzkumy na myších, děti tedy opravdu dědí inteligenci po matce, ne po otci. Nicméně také bylo zjištěno, že jen 40-60 % inteligence je možné zdědit, zatímco zbytek ovlivňuje okolní prostředí.

 

Dalším zajímavým zjištěním je to, že chování matek vůči svým dětem významně ovlivňuje právě tuto nezděditelnou část inteligence. Vědci z Washingtonské univerzity tvrdí, že pevné emocionální pouto mezi dítětem a jeho maminkou je zcela klíčové pro rozvoj některých částí mozku. Výzkumy potvrzují, že děti s emocionální podporou mají ve 13 letech o 10 % větší hipokampus než děti matek, které se co se týče citů držely zpátky. Hipokampus je oblast mozku, která hraje roli při uchovávání informací v paměti, při učení a v reakcích na stresové okamžiky.Nicméně matky při podpoře dětí v objevování světa okolo a v podpoře jejich sebevědomí při řešení problémů mohou stejně tak nahradit otcové. Navíc existují geny, které mohou děti spíše zdědit od tatínků, jako geny ovlivňující intuici a emoce, které rovněž přispívají k celkové inteligenci člověka. Takže muži, nezoufejte, i vaši část si samozřejmě dítě ve své inteligenci ponese!